Monthly Archives: October 2014

Apple Club Support

The Apple Club of Sunnyvale/CA is providing information, news and support about Apple products. I found this site when searching for information about the different symbols on the iPad and iPhone top status bar. My search brought me to this … Continue reading

Posted in Web Resources

Bedrekommune.no

Bedrekommune.no er et verktøy for å måle opplevd kvalitet gjennom bruker-, innbygger- og medarbeiderundersøkelser. Resultater fra Lokaldemokratiundersøkelsen 2014 er nå tilgjengelig. Les mer om Lokaldemokratiundersøkelsen på nettsidene.

Posted in Community - Society

Mobile Business Magazine er en nettavis…

Mobizmag.no (Mobile Business Magazine) er en nettavis og blogg for alle som jobber med eller liker mobil business. Mange mobilbrukere vil også finne interessant stoff i Mobizmag.no.

Posted in Web Resources