Kirkekonsulenten Arne E. Sæther

Arne E. Sæther er sivilarkitekt. Frem til 2008 var han Kirkedepartementets rådgiver i kirkebygg-saker. Hans erfaring vedrørende fornyelse av kirkene, ikke minst når det gjelder kommunikasjon og liturgi, kan fortsatt benyttes.

www.kirkekonsulenten.no

About nkm

* Profession: Computer Systems Adviser, Web designer and administrator. * Other engagements: Chairman of the Norwegian Railway Club. Webmaster for Hedmark Genealogical Society. * Previous engagements: 2003-2015 Member of the local Municipal Council (kommunestyre). 2005-2015 Head of the local Parish Counsil (menighetsråd). * Location: Hedmark, Norway * Languages: Norwegian, English
This entry was posted in Community - Society. Bookmark the permalink.